Informacje na temat materiałów

Wszystkie rodzaje silikonu zastosowane do wytwarzania implantów w firmie POLYTECH Health & Aesthetics posiadają świadectwo przydatności do długotrwałej implementacji. Są one najwyższej jakości medycznej. Na całym świecie istnieją tylko dwie firmy produkujące te rodzaje silikonu i obydwie znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Przeprowadziły one testy swoich silikonów i zarejestrowały je w tym celu w FDA.

Chemicznie i mechanicznie odporna powłoka implantów składa się z kilku warstw elastomerów silikonowych. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, powłoka implantów wypełnianych silikonem wyposażona jest w dodatkową warstwę bariery dyfuzyjnej. Warstwa ta składa się ze specjalnego silikonu, który nie pozwala cząsteczkom na migrowanie przez powłokę.

Pianka mikropoliuretanowa = Microthane®

Aktualnie stosowane implanty tkanek miękkich posiadają silikonową powłokę, jednakże oferowane są z różnymi rodzajami powierzchni. Jedną z takich powierzchni jest powłoka poliuretanowa. Nasza powłoka poliuretanowa nosi nazwę Microthane®.

Implanty powlekane warstewką Microthane® utrzymują swoją pozycję w ciele, nie obracają się i nie przemieszczają. Przyczyniają się także do zdecydowanej redukcji ogólnego wskaźnika komplikacji i znacząco zmniejszają ryzyko przykurczu torebkowego. Specjalna powłoka przyczynia się do znacznego zmniejszenia ogólnych wskaźników powikłań.

Jakość "Made in Germany"

Produkcja implantów odbywa się na podstawie zarządzania jakością zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 13485. Wszystkie zastosowane materiały odznaczają się jakością zaakceptowaną dla implantów medycznych.