Powierzchnie implantów piersi

Wszystkie nasze implanty mają kilkuwarstwową silikonową powłokę. Powierzchnia tej powłoki może być zaprojektowana w różny sposób:

  • gładka: POLYsmoooth™
  • z wyraźną teksturą (= szorstka): MESMO®sensitive, POLYtxt®
  • pokryta mikropoliuretanową pianką: Microthane®

Microthane®, pokrycie z pianki mikropoliuretanowej opracowane przez POLYTECH

Jedną z głównych kwestii do rozważenia przy wszelkich planowych operacjach, takich jak np. rekonstrukcja lub powiększenie piersi, jest minimalizowanie liczby powikłań.

Najpowszechniejszą komplikacją po operacji wszczepienia implantów piersi jest przykurcz torebkowy. Implanty pokryte powłoką Microthane® (pianka mikropoliuretanowa) zostały opracowane w celu zminimalizowania występowania przykurczu torebkowego, a także zmniejszenia liczby przypadków obracania się lub przemieszczania implantów.

Podczas wszechstronnych badań klinicznych, którym poddano dużą liczbę pacjentek, wyłoniono wskaźnik przypadków przykurczu torebkowego (klasyfikacja Bakera III-IV). Współczynnik przykurczu torebkowego dla implantów z powłoką Microthane® w tkance po raz pierwszy poddawanej zabiegowi implantacji wynosi 0–9% w stosunku do 9–50% dla pozostałych implantów. W większości dużych opracowań wskaźnik przykurczu torebkowego dla implantów z powłoką Microthane® wynosi tylko 0–3 % (1), o czym mówią wyniki dużych testów klinicznych.

Wszechstronne długoterminowe badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych przy zastosowaniu analizy przeżycia Kaplana-Meiera potwierdzają znaczne zmniejszenie ryzyka przykurczu torebkowego w przypadku używania implantów z powłoką Microthane® przez czas do dziesięciu lat po implantacji. Statystyki pokazują, że po 8 latach wskaźnik przykurczu torebkowego przy zastosowaniu implantów z powłoką Microthane® w porównaniu do implantów z teksturą jest 15% niższy. Jest on nawet o 30% niższy w porównaniu z zastosowaniem implantów gładkich.

Pacjentki z implantami Microthane® są lepiej chronione przed przykurczem torebkowym przez czas do 10 lat po implantacji. Dodatkowo, średni czas do ponownej operacji po umieszczeniu u pacjentki implantu Microthane® jest dłuższy niż w przypadku implantów gładkich lub z wyraźną teksturą.

Z uwagi na zdolność implantów Microthane® do mikroenkapsulacji, a co za tym idzie, stabilizowaniu swojego położenia w otaczającej tkance, przemieszczanie się lub obracanie się implantów nie zostały zanotowane. Wszystkie połączone zalety implantów Microthane® drastycznie zmniejszyły łączny wskaźnik powikłań dla pacjentki.

Tekstury powłok implantów– POLYtxt®, MESMO®sensitive – opracowane przez POLYTECH Health & Aesthetics

Idea przyświecająca projektowi implantów o wyraźnej teksturze, tj. ustrukturyzowanych lub szorstkich, była taka, aby połączyć wskaźniki występowania przykurczu torebkowego tak niskie, jak w przypadku implantów Microthane® z łatwą implantacją cechującą implanty gładkie.

Nasza standardowa powierzchnia o wyraźnej teksturze POLYtxt® znana jest ze swojej niezawodności i zostało udowodnione, iż przyczynia się do redukcji wskaźnika przykurczów torebkowych. Wskaźniki występowania przykurczów torebkowych w implantach o wyraźnej teksturze wynoszą 8–15% (Iwuagwu + Frame, 1997), co stanowi o 15% mniej niż w przypadku implantów gładkich (Handel, 2006).

Miękka tekstura implantów MESMO®sensitive ma bardziej wyrównaną strukturę niż standardowa powierzchnia POLYtxt®. Implanty o tego rodzaju powierzchni są łatwiejsze do umieszczenia przez mniejsze nacięcie.

POLYsmoooth™

Implanty o gładkiej powierzchni powłoki stosowane są od lat 60-tych ubiegłego wieku. Można je umieszczać w ciele wykonując nacięcie w rejonie pachy.