Implanty wykonywane na zamówienie

Istnieją wady fizyczne, zarówno wrodzone, jak i powstałe wskutek choroby lub wypadku, których nie można skorygować za pomocą gotowych, wyprodukowanych implantów. W takich przypadkach często optymalnym rozwiązaniem są implanty wykonywane na miarę.

Wówczas ściśle współpracujemy z twoim chirurgiem i wytwarzamy implant dostosowany do twoich indywidualnych potrzeb.