Ekspandery skórne

Ekspandery skórne stosowane są przede wszystkim do celów rekonstrukcyjnych. Wszczepiane są w celu wytworzenia dodatkowej powierzchni skóry przed zabiegami korygowania defektów powstałych, na przykład, wskutek oparzeń lub wypadków.

Ekspander umieszcza się w ciele na podobnej zasadzie, co implant, jednakże tylko czasowo. Na początku ekspander jest tylko pustą powłoką, z wbudowaną lub odległą zastawką. Następnie powłokę stopniowo napełniana się przez zastawkę roztworem soli fizjologicznych. Wskutek powolnego rozszerzania się ekspandera, tkanka skórna pacjenta na przestrzeni kilku tygodni lub miesięcy powiększa się. Uzyskuje się dodatkową tkankę, którą można przeszczepić w różne miejsca na ciele pacjenta.

W Dieburgu w Niemczech spółka POLYTECH Health & Aesthetics wytwarza ekspandery skórne w różnych rozmiarach i kształtach, do różnych zastosowań.