Implants of Excellence

Nasz program gwarancyjny dotyczący implantów piersi: maksimum bezpieczeństwa osobistego z niemieckimi implantami piersi.

W dniu 1 lipca 2007 r. spółka POLYTECH Health & Aesthetics uruchomiła program dla pacjentek o nazwie IMPLANTS OF EXCELLENCE, który oferuje uczestniczącym w nim pacjentkom rozszerzoną gwarancję na implanty.

Dołącz do programu

Korzyści płynące z programu

Każda pacjentka otrzymuje dożywotnią gwarancję uprawniającą do wymiany implantów piersi w przypadku rozerwania powłoki implantu dla wszystkich rodzajów implantów piersi POLYTECH Health & Aesthetics oraz 10-letnią gwarancję uprawniającą do wymiany implantu piersi w przypadku przykurczu torebkowego, przesunięcia się lub obrócenia się implantu dla implantów piersi POLYTECH Health & Aesthetics typu Microthane®.

Pobierz broszurę

Jak można przystąpić do programu?

Czy chcesz przystąpić do programu rozszerzonej gwarancji Implants of Excellence? Uczestnictwo jest dobrowolne, a w celu otrzymania członkostwa musisz zarejestrować się u nas.

W celu dokonania rejestracji online, kliknij w następujący link:

Rejestracja Online

A może wolisz zarejestrować się faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną? Na stronie 13 naszej broszury informacyjnej znajdziesz formularz rejestracji. Możesz go wydrukować, wypełnić ręcznie (prosimy czytelnie) i wysłać do nas.

Po pomyślnym dokonaniu rejestracji, otrzymasz spersonalizowaną kartę członkowską i dodatkowe informacje o naszym programie, tradycyjną pocztą.